Colofon

Status en procedure

Deze richtlijn is tot stand gekomen onder begeleiding van een adviescommissie bestaande uit de volgende leden:

  • Stefan Haensel, namens de SCEN-artsen

  • Petra Blommendaal, namens de SCEN-artsen

  • Jeroen Janssens, namens de NVVE/patiëntenperspectief

  • Joyce de Bruin, namens het Expertisecentrum Euthanasie/perspectief consulterend arts

Diverse partijen, zoals het Beleidscollege SCEN, klachtencommissie SCEN, OM, IGJ, RTE, Expertise Centrum Euthanasie, NVVE en een panel van SCEN-artsen, zijn in de gelegenheid gesteld om te reageren op de concept richtlijn. Het Federatiebestuur van de KNMG heeft de richtlijn vastgesteld op 13 juli 2023.

Verantwoording

Deze richtlijn is gebaseerd op relevante wet- en regelgeving, het KNMG-standpunt Beslissingen rond het levenseinde van de KNMG (2021), de uitspraken van de Klachtencommissie SCEN, de evaluaties van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, de EuthanasieCode 2022 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) en de ervaringen van artsen en SCEN-artsen.

Op enkele punten aangaande SCEN-consultaties in bijzondere situaties, wijkt de EuthanasieCode 2022 af van de richtlijnen van o.a. de KNMG. Waar relevant wordt dit door middel van voetnoten aangegeven. Aan artsen en SCEN-artsen wordt aangeraden om in die gevallen de richtlijnen van de beroepsgroepen te volgen. Deze zijn leidend als het gaat om de vraag of de arts professioneel verantwoord gehandeld heeft. De richtlijnen van de beroepsgroepen worden betrokken bij een eventuele toetsing door de inspectie of (tucht)rechter.

Status en procedure

Deze richtlijn is tot stand gekomen onder begeleiding van een adviescommissie bestaande uit de volgende leden:

  • Stefan Haensel, namens de SCEN-artsen

  • Petra Blommendaal, namens de SCEN-artsen

  • Jeroen Janssens, namens de NVVE/patiëntenperspectief

  • Joyce de Bruin, namens het Expertisecentrum Euthanasie/perspectief consulterend arts

Diverse partijen, zoals het Beleidscollege SCEN, klachtencommissie SCEN, OM, IGJ, RTE, Expertise Centrum Euthanasie, NVVE en een panel van SCEN-artsen, zijn in de gelegenheid gesteld om te reageren op de concept richtlijn. Het Federatiebestuur van de KNMG heeft de richtlijn vastgesteld op 13 juli 2023.

Verantwoording

Deze richtlijn is gebaseerd op relevante wet- en regelgeving, het KNMG-standpunt Beslissingen rond het levenseinde van de KNMG (2021), de uitspraken van de Klachtencommissie SCEN, de evaluaties van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, de EuthanasieCode 2022 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) en de ervaringen van artsen en SCEN-artsen.

Op enkele punten aangaande SCEN-consultaties in bijzondere situaties, wijkt de EuthanasieCode 2022 af van de richtlijnen van o.a. de KNMG. Waar relevant wordt dit door middel van voetnoten aangegeven. Aan artsen en SCEN-artsen wordt aangeraden om in die gevallen de richtlijnen van de beroepsgroepen te volgen. Deze zijn leidend als het gaat om de vraag of de arts professioneel verantwoord gehandeld heeft. De richtlijnen van de beroepsgroepen worden betrokken bij een eventuele toetsing door de inspectie of (tucht)rechter.

Colofon

Hoofdstuk 4
Consultatie in bijzondere situaties