Inleiding

Voor u ligt een geactualiseerde versie van de KNMG-richtlijn voor SCEN-artsen: “Steun en consultatie bij euthanasie”.

Deze richtlijn beschrijft het professioneel handelen van SCEN-artsen. Ten opzichte van de voorgaande richtlijn ‘Goede steun en consultatie bij Euthanasie’ uit 2012 is in deze richtlijn meer aandacht voor de steun-taken van de SCEN-arts en wordt ingegaan op consultaties in bijzondere situaties. Deze richtlijn heeft een tweeledig doel, te weten het ondersteunen van SCEN-artsen en het verder professionaliseren van SCEN door te zorgen voor meer uniformiteit in oordeelsvorming en werkwijze.

De richtlijn kan ook duidelijkheid bieden aan artsen die zich tot de SCEN-arts wenden en aan patiënten. Ook biedt het een toetsingskader voor de Klachtencommissie SCEN.

In dit document wordt gesproken over SCEN-arts en arts. Met arts wordt de arts bedoeld die consult aanvraagt bij de SCEN-arts en/of de arts die voornemens is de euthanasie uit te voeren.

Deze richtlijn beschrijft het professioneel handelen van SCEN-artsen. Ten opzichte van de voorgaande richtlijn ‘Goede steun en consultatie bij Euthanasie’ uit 2012 is in deze richtlijn meer aandacht voor de steun-taken van de SCEN-arts en wordt ingegaan op consultaties in bijzondere situaties. Deze richtlijn heeft een tweeledig doel, te weten het ondersteunen van SCEN-artsen en het verder professionaliseren van SCEN door te zorgen voor meer uniformiteit in oordeelsvorming en werkwijze.

De richtlijn kan ook duidelijkheid bieden aan artsen die zich tot de SCEN-arts wenden en aan patiënten. Ook biedt het een toetsingskader voor de Klachtencommissie SCEN.

In dit document wordt gesproken over SCEN-arts en arts. Met arts wordt de arts bedoeld die consult aanvraagt bij de SCEN-arts en/of de arts die voornemens is de euthanasie uit te voeren.

Inleiding

Voor u ligt een geactualiseerde versie van de KNMG-richtlijn voor SCEN-artsen: “Steun en consultatie bij euthanasie”.