arcering.png

1.  FMS. Visiedocument Medisch Specialist 2025 ambitie, vertrouwen, samenwerken . 2017.

2.  LHV, NHG. Toekomstvisie huisartsenzorg. Modernisering naar menselijke maat Huisartsenzorg in 2022. 2012;

3. LHV, NHG. Toekomst huisartsenzorg. 2019

4.  Taskforce Zorg op de juiste plek. De Juiste Zorg op de Juiste Plek; Wie Durft. 2018.

5.  Verenso. Pact voor de ouderenzorg. 2018.

6.  DG. Onderzoeksrapport 2017 Zorg van de toekomst. 2017.

7.  RIVM. Volksgezondheid Toekomst Verkenning. 2018.

8.  KNMG. Verslag heimiddag 21 juni 2018. 2018.

9.  KAMG. Programma versterking publieke gezondheid; De arts M&G als verbinder van preventie, zorg, welzijn en sociaal domein. 2018.

10. World Economic Forum. A vision for the Dutch healthcare system in 2040. Towards a sustainable high-quality health care system. 2013.

11. NVAB. Visie, missie & strategie 2016 – 2021. De bedrijfsarts dokter en adviseur, specialist voor arbeid en gezondheid. 2016.

12. VWS. Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022. 2018.

13. VWS. Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2019 t/m 2022. 2018

14. LAD. Strategisch beleidsplan 2016-2019. 2016.

Bronnen
home-button.png
arcering.png (Copy)

1.  FMS. Visiedocument Medisch Specialist 2025 ambitie, vertrouwen, samenwerken . 2017.

2.  LHV, NHG. Toekomstvisie huisartsenzorg. Modernisering naar menselijke maat Huisartsenzorg in 2022. 2012;

3. LHV, NHG. Toekomst huisartsenzorg. 2019

4.  Taskforce Zorg op de juiste plek. De Juiste Zorg op de Juiste Plek; Wie Durft. 2018.

5.  Verenso. Pact voor de ouderenzorg. 2018.

6.  DG. Onderzoeksrapport 2017 Zorg van de toekomst. 2017.

7.  RIVM. Volksgezondheid Toekomst Verkenning. 2018.

8.  KNMG. Verslag heimiddag 21 juni 2018. 2018.

9.  KAMG. Programma versterking publieke gezondheid; De arts M&G als verbinder van preventie, zorg, welzijn en sociaal domein. 2018.

10. World Economic Forum. A vision for the Dutch healthcare system in 2040. Towards a sustainable high-quality health care system. 2013.

11. NVAB. Visie, missie & strategie 2016 – 2021. De bedrijfsarts dokter en adviseur, specialist voor arbeid en gezondheid. 2016.

12. VWS. Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022. 2018.

13. VWS. Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2019 t/m 2022. 2018

14. LAD. Strategisch beleidsplan 2016-2019. 2016.

Bronnen
home-button.png