oog, oor en handen voor iedereen

medicus03.png
Medicus
In 2040 doktert een dokter. Medische expertise en (technologische) vaardigheden worden ook dan ingezet voor de noden van de patiënt en voor de volksgezondheid.

Artsen zijn in 2040 gericht op preventie, cure en care, inclusief de onderlinge samenhang daartussen. De omgeving waarin artsen hun medische zorg verlenen en de technologische middelen die zij daarbij inzetten, zijn anders. De zorg is anders georganiseerd om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Daar hoort ook de ‘huiskamer’ bij, dankzij de ontwikkeling in diagnostische instrumenten, robotica en andere behandel- of ondersteuningsmogelijkheden zoals eHealth. In aparte zorgcentra kun je terecht voor meer specialistische zorg en behandelingen. Voor zeer complexe medische behandelingen is er een (mondiaal) netwerk van super medisch specialismen.

Medische kennis is ondanks alles nog steeds een must voor alle artsen. Niet alleen omdat deze kennis mensen vertrouwen geeft in een arts. Je hebt deze kennis ook nodig om als generalist en specialist data te kunnen interpreteren. En op basis daarvan het gesprek te voeren. En soms valt het internet met alle opgeslagen

dossiers en geneeskundige kennis gewoon uit en ben je voor je diagnose en behandeling volledig op jezelf aangewezen.

In 2040 is de demografische samenstelling van de samenleving waarin artsen hun werk doen anders. Naast de vergrijzing, het langer thuis wonen, is de samenstelling cultureel divers. Artsen sluiten aan bij de culturele achtergrond en de daarbij horende ziektebeleving van hun patiënten. Voor artsen is de positieve gezondheidsbenadering

de standaard van waaruit zij werken. Zij hebben oog en oor voor de gehele persoon van wieg tot graf. Zij kijken, luisteren, adviseren en behandelen vanuit de specifieke context, waardigheid en zelfredzaamheid van degene waar zij zorg aan verlenen.

Daarbij leveren zij zorg op maat, ook als het gaat om chronische en palliatieve zorg. Artsen zorgen als regisseur voor samenhang en

afstemming in de noodzakelijke (medische) zorg van hun patiënten. Tegenover patiënten nemen artsen – waar mogelijk - een coachende rol in als het gaat over het nemen van eigen regie over hun gezondheid, gepersonaliseerde medische behandeling en advance care planning.

medicus03.png (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy) (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy) (Copy)

Overige rollen van de arts in 2040

home-button.png

oog, oor en handen voor iedereen

Medicus
medicus03.png
In 2040 doktert een dokter. Medische expertise en (technologische) vaardigheden worden ook dan ingezet voor de noden van de patiënt en voor de volksgezondheid.

Artsen zijn in 2040 gericht op preventie, cure en care, inclusief de onderlinge samenhang daartussen. De omgeving waarin artsen hun medische zorg verlenen en de technologische middelen die zij daarbij inzetten, zijn anders. De zorg is anders georganiseerd om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Daar hoort ook de ‘huiskamer’ bij, dankzij de ontwikkeling in diagnostische instrumenten, robotica en andere behandel- of ondersteuningsmogelijkheden zoals eHealth. In aparte zorgcentra kun je terecht voor meer specialistische zorg en behandelingen. Voor zeer complexe medische behandelingen is er een (mondiaal) netwerk van super medisch specialismen.

Medische kennis is ondanks alles nog steeds een must voor alle artsen. Niet alleen omdat deze kennis mensen vertrouwen geeft in een arts. Je hebt deze kennis ook nodig om als generalist en specialist data te kunnen interpreteren. En op basis daarvan het gesprek te voeren. En soms valt het internet met alle opgeslagen

dossiers en geneeskundige kennis gewoon uit en ben je voor je diagnose en behandeling volledig op jezelf aangewezen.

In 2040 is de demografische samenstelling van de samenleving waarin artsen hun werk doen anders. Naast de vergrijzing, het langer thuis wonen, is de samenstelling cultureel divers. Artsen sluiten aan bij de culturele achtergrond en de daarbij horende ziektebeleving van hun patiënten. Voor artsen is de positieve gezondheidsbenadering

de standaard van waaruit zij werken. Zij hebben oog en oor voor de gehele persoon van wieg tot graf. Zij kijken, luisteren, adviseren en behandelen vanuit de specifieke context, waardigheid en zelfredzaamheid van degene waar zij zorg aan verlenen.

Daarbij leveren zij zorg op maat, ook als het gaat om chronische en palliatieve zorg. Artsen zorgen als regisseur voor samenhang en

afstemming in de noodzakelijke (medische) zorg van hun patiënten. Tegenover patiënten nemen artsen – waar mogelijk - een coachende rol in als het gaat over het nemen van eigen regie over hun gezondheid, gepersonaliseerde medische behandeling en advance care planning.

medicus03.png (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy) (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy) (Copy)
home-button.png