arcering.png
toenemende_druk_van_u...

Dit visietraject kent een voorgeschiedenis. Om richting te geven aan het toekomstige meerjarenbeleid van de artsenfederatie KNMG is in juni 2018 in een gezamenlijke bijeenkomst van de leden van de Algemene Vergadering, het federatiebestuur en de directeuren van de federatiepartners gesproken over trends in de zorg en de wens en het belang van een gedeelde visie op de medische zorg in 2040. Een presentatie van Chris Ham over ‘Integrated Health’ in het Verenigd Koninkrijk vormde een inspiratiebron. Aangezien iedereen redelijk zicht heeft op de toekomstige ontwikkelingen in de zorg, maar minder op de rol van de arts daarbinnen, werd besloten hierop te focussen.

Het visietraject is binnen de KNMG met een gemêleerd gezelschap gestart, om vanuit verschillende perspectieven een beeld te creëren van trends en ontwikkelingen waarmee artsen  te maken krijgen.

Totstandkoming van de visie
toenemende_druk_van_u... (Copy)

Dit beeld vormde het uitgangspunt  voor het co-creatietraject waaraan uiteindelijk meer dan 300 mensen binnen en buiten de zorg hebben meegedaan, zoals (jonge) artsen (in spe), wetenschappers, opleiders, bestuurders en managers in de zorg, patiënten-organisaties, verpleegkundigen, paramedici, ondernemers en  lokale overheden.

Ook hadden de deelnemers tijdens het congres 170 jaar KNMG in 2019 de mogelijkheid hun beeld over de toekomstige rol van de arts te delen. Daar is ruim gebruik van gemaakt.

Het was de bedoeling het proces begin 2020 voort te zetten. De COVID-19 pandemie zorgde echter voor uitstel. In het najaar 2020 is een tweede, online werkatelier georganiseerd, waar met  uiteenlopende disciplines binnen en buiten de zorg is gereflecteerd en voortgebouwd op de eerste concept visie. Dit heeft voor een verdere aanscherping en verdieping van de visie gezorgd.

Een dialoog op een heidag van de KNMG in 2020, drie TransitieCafés in de districten van de KNMG, een dialoog met het College Geneeskundige Specialismen en een dialoog met de Bestuurlijke Adviescommissie Opleiden 2025 van de Federatie Medisch Specialisten leidden tot een verdere aanvulling. De voorliggende visie  is mede het resultaat van alle genoemde sessies.

Het co-creatietraject hebben wij tezamen met een regiegroep georganiseerd. Zij hebben een enorme inspanning geleverd om met ons de juiste vragen te stellen en een divers gezelschap, binnen en buiten de zorg, te betrekken in het proces. Zij hebben dan ook een belangrijke rol gespeeld in het brede perspectief van waaruit wij naar de rol van de arts konden kijken en alle inzichten die wij daarbij hebben opgedaan.

toenemende_druk_van_u... (Copy)

De regiegroep bestond uit de volgende personen: Amir Abdelmoumen,  Astraia Rühl, Carla Coenders, Edin Hajder, Eric van Wijlick, Fenne de Kok, Henk Bakker, Illya Soffer, Inèz de Beaufort, Kèren Zaccai, Lisette Keppel, Mike Rozijn, Nieske Heerema , René Héman, Ruud van Gilst en Sanne Kox.

Algemene maatschappelijke trends en verwachte ontwikkeling  van de zorg in 2040
home-button.png
arcering.png (Copy)

Dit visietraject kent een voorgeschiedenis. Om richting te geven aan het toekomstige meerjarenbeleid van de artsenfederatie KNMG is in juni 2018 in een gezamenlijke bijeenkomst van de leden van de Algemene Vergadering, het federatiebestuur en de directeuren van de federatiepartners gesproken over trends in de zorg en de wens en het belang van een gedeelde visie op de medische zorg in 2040. Een presentatie van Chris Ham over ‘Integrated Health’ in het Verenigd Koninkrijk vormde een inspiratiebron. Aangezien iedereen redelijk zicht heeft op de toekomstige ontwikkelingen in de zorg, maar minder op de rol van de arts daarbinnen, werd besloten hierop te focussen.

Het visietraject is binnen de KNMG met een gemêleerd gezelschap gestart, om vanuit verschillende perspectieven een beeld te creëren van trends en ontwikkelingen waarmee artsen  te maken krijgen.

Totstandkoming van de visie
toenemende_druk_van_u...
toenemende_druk_van_u... (Copy)

Dit beeld vormde het uitgangspunt  voor het co-creatietraject waaraan uiteindelijk meer dan 300 mensen binnen en buiten de zorg hebben meegedaan, zoals (jonge) artsen (in spe), wetenschappers, opleiders, bestuurders en managers in de zorg, patiënten-organisaties, verpleegkundigen, paramedici, ondernemers en  lokale overheden.

Ook hadden de deelnemers tijdens het congres 170 jaar KNMG in 2019 de mogelijkheid hun beeld over de toekomstige rol van de arts te delen. Daar is ruim gebruik van gemaakt.

Het was de bedoeling het proces begin 2020 voort te zetten. De COVID-19 pandemie zorgde echter voor uitstel. In het najaar 2020 is een tweede, online werkatelier georganiseerd, waar met  uiteenlopende disciplines binnen en buiten de zorg is gereflecteerd en voortgebouwd op de eerste concept visie. Dit heeft voor een verdere aanscherping en verdieping van de visie gezorgd.

Een dialoog op een heidag van de KNMG in 2020, drie TransitieCafés in de districten van de KNMG, een dialoog met het College Geneeskundige Specialismen en een dialoog met de Bestuurlijke Adviescommissie Opleiden 2025 van de Federatie Medisch Specialisten leidden tot een verdere aanvulling. De voorliggende visie  is mede het resultaat van alle genoemde sessies.

Het co-creatietraject hebben wij tezamen met een regiegroep georganiseerd. Zij hebben een enorme inspanning geleverd om met ons de juiste vragen te stellen en een divers gezelschap, binnen en buiten de zorg, te betrekken in het proces. Zij hebben dan ook een belangrijke rol gespeeld in het brede perspectief van waaruit wij naar de rol van de arts konden kijken en alle inzichten die wij daarbij hebben opgedaan.

toenemende_druk_van_u... (Copy)

De regiegroep bestond uit de volgende personen: Amir Abdelmoumen,  Astraia Rühl, Carla Coenders, Edin Hajder, Eric van Wijlick, Fenne de Kok, Henk Bakker, Illya Soffer, Inèz de Beaufort, Kèren Zaccai, Lisette Keppel, Mike Rozijn, Nieske Heerema , René Héman, Ruud van Gilst en Sanne Kox.

Algemene maatschappelijke trends en verwachte ontwikkeling  van de zorg in 2040
home-button.png