menselijke interface

duider.png
Duider

In 2040 hebben robotisering, artificiële intelligentie en big data een hoge vlucht genomen. Dit heeft de rol van de arts eenvoudiger gemaakt en ingewikkelder.

De totstandkoming van een diagnose is niet altijd doorzichtig meer. Terwijl patiënten behoefte hebben aan transparantie en zekerheid. Artsen hebben hierin een bewuste keuze gemaakt in de afgelopen jaren om hun rol als medicus en

vertrouwenspersoon te kunnen handhaven in de samenleving. Zij zijn alert op de gebruikte big data bij de digitalisering van de zorg.

Artsen hebben de steeds meer dominante aspecten van technologie (high tech) en de menselijke behoefte aan echt contact (high touch) in de zorg serieus genomen. Zij zijn actief aanwezig op internetplatforms waar informatie en data over je gezondheid te vinden zijn. Zo kun je direct met een arts (of soms een avatar) in contact komen. Om de vragen die je hebt of de onzekerheid die je voelt te reduceren. Zonder je volledige medische geschiedenis toe te hoeven lichten. Want die kun je direct online beschikbaar stellen. Serieuze aandacht voor het ‘high touch’ aspect heeft de rol van artsen als menselijke interface tegenover hun patiënten dan ook versterkt.

Het contact met een arts over de gestelde diagnose en het verloop van het ziekteproces is zo een belangrijk aspect in de relatie tussen artsen en hun patiënten gebleven. Zij zijn de duider en vertrouwde adviseur voor patiënten bij de interpretatie van data en informatie. En ook dat pijn en lijden bij het leven hoort. Artsen doen dit op basis van hun medische kennis en kunde, compassie, empathie en intuïtie. En altijd in relatie tot de persoonlijke omstandigheden en emotionele beleving van de patiënt. Het kunnen blijven functioneren en participeren in de samenleving van hun patiënten staat daarbij centraal.

Artsen maken intensief gebruik van artificiële intelligentie en robotica, maar blijven er de supervisor van. Zij houden de eindverantwoordelijkheid over de gestelde diagnose en uitgevoerde behandeling. Bij het nemen van een gezamenlijke beslissing over de gewenste behandeling zijn artsen responsief en gewend af

te stemmen op de taalvaardigheid, informatievaardigheid en de zelfredzaamheid van hun patiënten en hun naasten. Als zodanig zijn zij voor hen tegelijkertijd de medicus en toetssteen evenals de coach of gids.

medicus03.png (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy) (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy) (Copy)

Overige rollen van de arts in 2040

home-button.png

menselijke interface

Duider
duider.png

In 2040 hebben robotisering, artificiële intelligentie en big data een hoge vlucht genomen. Dit heeft de rol van de arts eenvoudiger gemaakt en ingewikkelder.

De totstandkoming van een diagnose is niet altijd doorzichtig meer. Terwijl patiënten behoefte hebben aan transparantie en zekerheid. Artsen hebben hierin een bewuste keuze gemaakt in de afgelopen jaren om hun rol als medicus en

vertrouwenspersoon te kunnen handhaven in de samenleving. Zij zijn alert op de gebruikte big data bij de digitalisering van de zorg.

Artsen hebben de steeds meer dominante aspecten van technologie (high tech) en de menselijke behoefte aan echt contact (high touch) in de zorg serieus genomen. Zij zijn actief aanwezig op internetplatforms waar informatie en data over je gezondheid te vinden zijn. Zo kun je direct met een arts (of soms een avatar) in contact komen. Om de vragen die je hebt of de onzekerheid die je voelt te reduceren. Zonder je volledige medische geschiedenis toe te hoeven lichten. Want die kun je direct online beschikbaar stellen. Serieuze aandacht voor het ‘high touch’ aspect heeft de rol van artsen als menselijke interface tegenover hun patiënten dan ook versterkt.

Het contact met een arts over de gestelde diagnose en het verloop van het ziekteproces is zo een belangrijk aspect in de relatie tussen artsen en hun patiënten gebleven. Zij zijn de duider en vertrouwde adviseur voor patiënten bij de interpretatie van data en informatie. En ook dat pijn en lijden bij het leven hoort. Artsen doen dit op basis van hun medische kennis en kunde, compassie, empathie en intuïtie. En altijd in relatie tot de persoonlijke omstandigheden en emotionele beleving van de patiënt. Het kunnen blijven functioneren en participeren in de samenleving van hun patiënten staat daarbij centraal.

Artsen maken intensief gebruik van artificiële intelligentie en robotica, maar blijven er de supervisor van. Zij houden de eindverantwoordelijkheid over de gestelde diagnose en uitgevoerde behandeling. Bij het nemen van een gezamenlijke beslissing over de gewenste behandeling zijn artsen responsief en gewend af

te stemmen op de taalvaardigheid, informatievaardigheid en de zelfredzaamheid van hun patiënten en hun naasten. Als zodanig zijn zij voor hen tegelijkertijd de medicus en toetssteen evenals de coach of gids.

medicus03.png (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy) (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy) (Copy)
home-button.png