arcering.png
toenemende_druk_van_u...

Veel trends in de samenleving en verwachte ontwikkelingen in de zorg hebben effect op de toekomstige rol van de arts en de verhouding tot de samenleving. In welke richting precies is de vraag.

Wat we wel weten is dat alle veranderingen die op artsen en samenleving afkomen nu al om actie vragen. Het vraagt om een herbezinning op waarden, normen, tradities en regels.

Als stem, steun en geweten van artsen is het voor de artsenfederatie KNMG dan ook vanzelfsprekend om daarmee aan de slag te gaan. Wij hebben voor 2040 gekozen om met afstand van de waan van de dag naar de rol van de arts te kijken. Als eerste stap zijn we in dialoog gegaan over: Wat maakt een arts een arts in 2040? En waar heb je een arts dan voor nodig? Hoe zien onze samenleving en ons zorglandschap er in 2040 uit als de maatschappelijke trends die we nu zien en de ontwikkelingen die we in de zorg voor ogen hebben zich ook daadwerkelijk hebben voorgedaan? Wat is er daarna zichtbaar, merkbaar, voelbaar anders? En wat betekent dat dan voor de rol van de arts?

De komende decennia verandert er veel in de samenleving en in de zorg. Ook COVID-19 en zijn maatschappelijke impact hebben ons laten zien dat het essentieel is om zorgvuldig te kijken naar de trends en ontwikkelingen die op ons af komen. Zodat we er vroegtijdig betekenis aan kunnen geven en erop voorbereid zijn.

De rollen van de arts in 2040. Waarom nu?
toenemende_druk_van_u... (Copy)

Natuurlijk is op dit moment niet exact te voorspellen hoe we er in 2040 voorstaan. We kunnen ons er wel een (denk)beeld van vormen. Dat hebben we gedaan door in een zeer gemêleerd gezelschap en

met veel (jonge) artsen (in spe) ons onder andere af te vragen: Wat betekenen technologische vernieuwingen, zoals big data, artificiële intelligentie, robotisering en eHealth voor de rol van artsen? Hoe kunnen artsen meer nadruk leggen op functioneren en participeren van mensen in hun omgeving? Wat is de rol van de arts  bij het plannen van de zorg rondom de patiënt? Hoe kunnen artsen een rol spelen bij een populatiegerichte aanpak? Hoe maken we samen beslissen tot norm? Welke competenties hebben wij daarvoor nodig?

Willen we inspelen op de uitdagingen die op ons, artsen afkomen, dan is een herijking van ‘wat een arts een arts in 2040 maakt’, nodig . We initiëren een beweging om te zorgen dat dokters met werkplezier kunnen dokteren op basis van de eed, toegevoegde waarde leveren en het vertrouwen van de samenleving behouden.

toenemende_druk_van_u... (Copy) (Copy)
home-button.png
arcering.png (Copy)
toenemende_druk_van_u...

Veel trends in de samenleving en verwachte ontwikkelingen in de zorg hebben effect op de toekomstige rol van de arts en de verhouding tot de samenleving. In welke richting precies is de vraag.

Wat we wel weten is dat alle veranderingen die op artsen en samenleving afkomen nu al om actie vragen. Het vraagt om een herbezinning op waarden, normen, tradities en regels.

Als stem, steun en geweten van artsen is het voor de artsenfederatie KNMG dan ook vanzelfsprekend om daarmee aan de slag te gaan. Wij hebben voor 2040 gekozen om met afstand van de waan van de dag naar de rol van de arts te kijken. Als eerste stap zijn we in dialoog gegaan over: Wat maakt een arts een arts in 2040? En waar heb je een arts dan voor nodig? Hoe zien onze samenleving en ons zorglandschap er in 2040 uit als de maatschappelijke trends die we nu zien en de ontwikkelingen die we in de zorg voor ogen hebben zich ook daadwerkelijk hebben voorgedaan? Wat is er daarna zichtbaar, merkbaar, voelbaar anders? En wat betekent dat dan voor de rol van de arts?

arcering.png

De komende decennia verandert er veel in de samenleving en in de zorg. Ook COVID-19 en zijn maatschappelijke impact hebben ons laten zien dat het essentieel is om zorgvuldig te kijken naar de trends en ontwikkelingen die op ons af komen. Zodat we er vroegtijdig betekenis aan kunnen geven en erop voorbereid zijn.

De rollen van de arts in 2040. Waarom nu?

Natuurlijk is op dit moment niet exact te voorspellen hoe we er in 2040 voorstaan. We kunnen ons er wel een (denk)beeld van vormen. Dat hebben we gedaan door in een zeer gemêleerd gezelschap en

met veel (jonge) artsen (in spe) ons onder andere af te vragen: Wat betekenen technologische vernieuwingen, zoals big data, artificiële intelligentie, robotisering en eHealth voor de rol van artsen? Hoe kunnen artsen meer nadruk leggen op functioneren en participeren van mensen in hun omgeving? Wat is de rol van de arts  bij het plannen van de zorg rondom de patiënt? Hoe kunnen artsen een rol spelen bij een populatiegerichte aanpak? Hoe maken we samen beslissen tot norm? Welke competenties hebben wij daarvoor nodig?

toenemende_druk_van_u... (Copy)
toenemende_druk_van_u... (Copy) (Copy)

Willen we inspelen op de uitdagingen die op ons, artsen afkomen, dan is een herijking van ‘wat een arts een arts in 2040 maakt’, nodig . We initiëren een beweging om te zorgen dat dokters met werkplezier kunnen dokteren op basis van de eed, toegevoegde waarde leveren en het vertrouwen van de samenleving behouden.

home-button.png