professionele autonomie en moreel denkkader

richtinggever02.png
Richtinggever

Ook in 2040 is het voor artsen vanzelfsprekend het belang van hun patiënten voorop te stellen, te handelen vanuit hun medische professionaliteit, waar professionele autonomie een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Zij komen op voor kwetsbaren en uitzonderingen.

Goede sociale vaardigheden om met uiteenlopende situaties, wensen en behoeften van mensen om te kunnen gaan, zijn ook in 2040 essentiële kwaliteiten van een arts. Zij zijn nog steeds het klankbord en de vertrouwenspersoon van hun patiënten.

De context waarin zij deze rol spelen is echter veranderd door alle technologische ontwikkelingen. Juist gezien alle welzijns- en gezondheidsgadgets en het effect van het gebruik ervan op de privacy van mensen en de vercommercialisering van medische gegevens, is het beroepsgeheim een groot goed.

Het behoud hiervan en de omgang hiermee zien artsen ook in 2040 als een maatschappelijke verantwoordelijkheid, die zij hoog in het vaandel hebben.

Artsen zijn mede richtinggever bij medisch ethische vraagstukken en de dialoog over mogelijkheden die nieuwe technologieën met zich meebrengen of vraagstukken die gaan over toegankelijkheid en solidariteit.

Zij begrenzen wat des artsen is en wat niet. En tonen leiderschap als het gaat om de samenhang tussen welzijn en gezondheid, het bevorderen van een gezonde populatie, duurzaamheid van zorg, kwaliteit van zorg en de mogelijkheden en risico’s van  technologische ontwikkelingen.

medicus03.png (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy) (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy) (Copy)

Overige rollen van de arts in 2040

home-button.png

professionele autonomie en moreel denkkader

Richtinggever
richtinggever02.png

Ook in 2040 is het voor artsen vanzelfsprekend het belang van hun patiënten voorop te stellen, te handelen vanuit hun medische professionaliteit, waar professionele autonomie een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Zij komen op voor kwetsbaren en uitzonderingen.

Goede sociale vaardigheden om met uiteenlopende situaties, wensen en behoeften van mensen om te kunnen gaan, zijn ook in 2040 essentiële kwaliteiten van een arts. Zij zijn nog steeds het klankbord en de vertrouwenspersoon van hun patiënten.

De context waarin zij deze rol spelen is echter veranderd door alle technologische ontwikkelingen. Juist gezien alle welzijns- en gezondheidsgadgets en het effect van het gebruik ervan op de privacy van mensen en de vercommercialisering van medische gegevens, is het beroepsgeheim een groot goed.

Het behoud hiervan en de omgang hiermee zien artsen ook in 2040 als een maatschappelijke verantwoordelijkheid, die zij hoog in het vaandel hebben.

Artsen zijn mede richtinggever bij medisch ethische vraagstukken en de dialoog over mogelijkheden die nieuwe technologieën met zich meebrengen of vraagstukken die gaan over toegankelijkheid en solidariteit.

Zij begrenzen wat des artsen is en wat niet. En tonen leiderschap als het gaat om de samenhang tussen welzijn en gezondheid, het bevorderen van een gezonde populatie, duurzaamheid van zorg, kwaliteit van zorg en de mogelijkheden en risico’s van  technologische ontwikkelingen.

medicus03.png (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy) (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy) (Copy)
home-button.png