Het fundament voor het handelen van artsen is onze eed:

Rollen van de arts in 2040

Deze eed zit in het DNA van elke arts voor zijn denken en handelen. De arts vult vijf rollen in:

Hieronder hebben we de rollen van de arts omschreven. De context waarin een arts zich bevindt, bepaalt de exacte invulling van zijn rol op dat moment.

Wat maakt een arts een arts in 2040? Waar heb je een arts dan voor nodig?

Artsen vervullen deze rollen ook nu, anno 2021. Tot nu toe waren ze niet op deze manier geëxpliciteerd. Een blik op 2040 heeft ons geholpen dit scherper te krijgen. De verwachting was dat de rol van de arts in 2040 zou veranderen, dat is niet zo. De rolínvulling doet dat echter wel. De rolinvulling van de arts is geen statisch gegeven. 

We laten in ons model zien wat de samenhang tussen de verschillende rollen en dimensies is. Het model laat zien dat artsen (in spe), afhankelijk van hun levensfase, carrière, interesse, specialisme en context verschillende of andere rollen kunnen nemen of invullen.

EEN GLOBALE OMSCHRIJVING

Artsen vervullen deze rollen ook nu, anno 2021. Tot nu toe waren ze niet op deze manier geëxpliciteerd. Een blik op 2040 heeft ons geholpen dit scherper te krijgen. De verwachting was dat de rol van de arts in 2040 zou veranderen, dat is niet zo. De rolínvulling doet dat echter wel. De rolinvulling van de arts is geen statisch gegeven.

We laten in ons model zien wat de samenhang tussen de verschillende rollen en dimensies is. Het model laat zien dat artsen (in spe), afhankelijk van hun levensfase, carrière, interesse, specialisme en context verschillende of andere rollen kunnen nemen of invullen.

Deze eed zit in het DNA van elke arts voor zijn denken en handelen. De arts vult vijf rollen in:

Rollen van de arts in 2040

Het fundament voor het handelen van artsen is onze eed: