Wij zien een vijftal dominante trends en ontwikkelingen in de zorg.

Sociaal-economische gezondheidsverschillen worden eerder groter dan kleiner. We worden ook steeds ouder, het aantal kwetsbare mensen neemt toe wat gepaard gaat met een toenemende en een complexere zorgvraag.

De beroepsbevolking neemt tot 2040 af, terwijl er dan zo’n 600.000 zorgmedewerkers extra nodig zijn. Ook daalt door de vergrijzing het aantal beschikbare mantelzorgers. De groeiende zorguitgaven zetten de solidariteit onder druk en verdringen andere belangrijke collectieve uitgaven.

Maatschappelijk verandert er veel. Nederland wordt steeds diverser en individueler. Grote groepen kunnen moeilijker meekomen omdat zij bijvoorbeeld digibeet of laaggeletterd zijn. We wonen steeds langer thuis en inkomensongelijkheid wordt groter.

Het uitgangspunt: trends en ontwikkelingen in de zorg en samenleving

Willen we inspelen op de uitdagingen die op ons, artsen afkomen, dan is een herijking van ‘wat een arts een arts in 2040 maakt’, nodig . We initiëren een beweging om te zorgen dat dokters met werkplezier kunnen dokteren op basis van de eed, toegevoegde waarde leveren en het vertrouwen van de samenleving behouden.

Ondersteuning door nieuwe (informatie) technologieën.

Denk aan big data, robotica, eHealth, artificiële intelligentie en gentechnologie.

Meer nadruk op het functioneren en participeren van mensen in hun omgeving, lichamelijk, psychisch en sociaal. 

Met focus op gezondheid en gedrag in plaats van ziekte en zorg.

Een populatiegerichte aanpak

Een aanpak gericht op het verbeteren van de gezondheid van de populatie en de kwaliteit van de zorg en het beheersen van kosten.

Samen beslissen 
als norm. 

De arts is naast behandelaar ook coach van de patiënt. Patiënt en hulp- en zorgverlener beslissen samen welke zorg het beste past.

Planning van de zorg vindt plaats rondom de patiënt, fysiek en virtueel (netwerkzorg). 

De belangen van de patiënt en mantelzorger staan daarbij centraal.

Deze trends en ontwikkelingen beïnvloeden de mate waarin individuele zorg en collectieve zorg aandacht vragen. De verwachting is dat individuele zorg verandert in gepersonaliseerde zorg. En dat het belang van populatiegerichte preventieve geneeskunde enorm toeneemt om de genoemde maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te bieden. Het aantal chronisch zieken en kwetsbare (oudere) mensen vraagt om nieuwe vormen van zorg en ondersteuning thuis, en oplossingen buiten de zorg. Preventie, cure en care en sociaal domein zullen naadloos in elkaar moeten overgaan. 

De arts staat ten dienste van mens en maatschappij. Het aantal generalistische artsen neemt naar verwachting toe. (Super)specialisten werken in mondiale netwerken. Deze trends en andere ontwikkelingen nopen tot een herijking van de rolinvulling van de arts. Het uitgangspunt is dat de mens centraal staat, de arts neemt deel aan een netwerk met andere (zorg)professionals en mantelzorgers.

Deze trends en ontwikkelingen beïnvloeden de mate waarin individuele zorg en collectieve zorg aandacht vragen. De verwachting is dat individuele zorg verandert in gepersonaliseerde zorg. En dat het belang van populatiegerichte preventieve geneeskunde enorm toeneemt om de genoemde maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te bieden. Het aantal chronisch zieken en kwetsbare (oudere) mensen vraagt om nieuwe vormen van zorg en ondersteuning thuis, en oplossingen buiten de zorg. Preventie, cure en care en sociaal domein zullen naadloos in elkaar moeten overgaan. 

De arts staat ten dienste van mens en maatschappij. Het aantal generalistische artsen neemt naar verwachting toe. (Super)specialisten werken in mondiale netwerken. Deze trends en andere ontwikkelingen nopen tot een herijking van de rolinvulling van de arts. Het uitgangspunt is dat de mens centraal staat, de arts neemt deel aan een netwerk met andere (zorg)professionals en mantelzorgers.

Planning van de zorg vindt plaats rondom de patiënt, fysiek en virtueel (netwerkzorg). 

De belangen van de patiënt en mantelzorger staan daarbij centraal.

Samen beslissen 
als norm. 

De arts is naast behandelaar ook coach van de patiënt. Patiënt en hulp- en zorgverlener beslissen samen welke zorg het beste past.

Een populatiegerichte aanpak

Een aanpak gericht op het verbeteren van de gezondheid van de populatie en de kwaliteit van de zorg en het beheersen van kosten.

Meer nadruk op het functioneren en participeren van mensen in hun omgeving, lichamelijk, psychisch en sociaal. 

Met focus op gezondheid en gedrag in plaats van ziekte en zorg.

Ondersteuning door nieuwe (informatie) technologieën.

Denk aan big data, robotica, eHealth, artificiële intelligentie en gentechnologie.

Wij zien een vijftal dominante trends en ontwikkelingen in de zorg.

Willen we inspelen op de uitdagingen die op ons, artsen afkomen, dan is een herijking van ‘wat een arts een arts in 2040 maakt’, nodig . We initiëren een beweging om te zorgen dat dokters met werkplezier kunnen dokteren op basis van de eed, toegevoegde waarde leveren en het vertrouwen van de samenleving behouden.

Het uitgangspunt: trends en ontwikkelingen in de zorg en samenleving

Maatschappelijk verandert er veel. Nederland wordt steeds diverser en individueler. Grote groepen kunnen moeilijker meekomen omdat zij bijvoorbeeld digibeet of laaggeletterd zijn. We wonen steeds langer thuis en inkomensongelijkheid wordt groter.

Sociaal-economische gezondheidsverschillen worden eerder groter dan kleiner. We worden ook steeds ouder, het aantal kwetsbare mensen neemt toe wat gepaard gaat met een toenemende en een complexere zorgvraag.

De beroepsbevolking neemt tot 2040 af, terwijl er dan zo’n 600.000 zorgmedewerkers extra nodig zijn. Ook daalt door de vergrijzing het aantal beschikbare mantelzorgers. De groeiende zorguitgaven zetten de solidariteit onder druk en verdringen andere belangrijke collectieve uitgaven.