teamplayer en netwerker

partner.png
Partner

In 2040 ontvang je de juiste zorg op de juiste plek. Patiënten, hun naasten en artsen werken als gelijkwaardige partners, ieder vanuit zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en eigen kennis en ervaring nauw samen.

Voor het bieden van (complexe) medische zorg werken artsen in multidisciplinaire, vaak domein overstijgende teams.

Samen met verpleegkundigen, technici, paramedici, maatschappelijk ondersteuners en hun collegae generalisten en specialisten. (Super) specialisten werken samen op mondiaal niveau.

Ook op het terrein van populatiegerichte preventieve geneeskunde werken artsen in multidisciplinaire, domein overstijgende teams en netwerken.

In 2040 zijn artsen teamplayers en leveren een bijdrage aan netwerk-  en ketenzorg. Binnen hun eigen praktijk, op wijk- of regioniveau, in zorgnetwerken en zorgcentra.

In het licht van de vergrijzing van de samenleving en de toegenomen multimorbiditeit denken en handelen artsen in teams, ketens en netwerken holistisch. Zij zijn gericht op kwaliteit van leven, participeren, welzijn en levenseinde zorg. De wijze waarop patiënten en hun arts(en) tot gezamenlijke beslissingen komen, is afhankelijk van de wensen en de situatie van patiënten. De mate van regie die mensen over hun eigen leven kunnen nemen is daarbij leidend.

medicus03.png (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy) (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy) (Copy)

Overige rollen van de arts in 2040

home-button.png

teamplayer en netwerker

Partner
partner.png

In 2040 ontvang je de juiste zorg op de juiste plek. Patiënten, hun naasten en artsen werken als gelijkwaardige partners, ieder vanuit zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en eigen kennis en ervaring nauw samen.

Voor het bieden van (complexe) medische zorg werken artsen in multidisciplinaire, vaak domein overstijgende teams.

Samen met verpleegkundigen, technici, paramedici, maatschappelijk ondersteuners en hun collegae generalisten en specialisten. (Super) specialisten werken samen op mondiaal niveau.

Ook op het terrein van populatiegerichte preventieve geneeskunde werken artsen in multidisciplinaire, domein overstijgende teams en netwerken.

In 2040 zijn artsen teamplayers en leveren een bijdrage aan netwerk-  en ketenzorg. Binnen hun eigen praktijk, op wijk- of regioniveau, in zorgnetwerken en zorgcentra.

In het licht van de vergrijzing van de samenleving en de toegenomen multimorbiditeit denken en handelen artsen in teams, ketens en netwerken holistisch. Zij zijn gericht op kwaliteit van leven, participeren, welzijn en levenseinde zorg. De wijze waarop patiënten en hun arts(en) tot gezamenlijke beslissingen komen, is afhankelijk van de wensen en de situatie van patiënten. De mate van regie die mensen over hun eigen leven kunnen nemen is daarbij leidend.

medicus03.png (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy) (Copy)
medicus03.png (Copy) (Copy) (Copy)
home-button.png