30

60 > 

24

6

5

24

55 - 60 

29 

28

50 - 55 

24

2

24

40 - 45 

26

25

30 - 40 

24 

45 - 50 

27

24

1

leeftijdsdagen

verlofdagen 

Leeftijd

Totaal

na 1 mei 2013

Voor 1 mei 2023

0

26

26

Totaal

verlofdagen  

leeftijdsdagen 

26

27

26 

26

26

26

0

26

28

29

26

3

4

26

30

24

<30

24

0

Het aantal vakantiedagen is opgehoogd van 24 dagen naar 26 dagen per jaar op basis van een volledig dienstverband. Het aantal leeftijdsdagen waarop een medewerker op 1 mei 2013 recht heeft, wordt verrekend met deze ophoging van het aantal vakantiedagen. 

Daarnaast heeft elke medewerker nog eenmalig recht op een leeftijdsstap zoals was vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden. Daarna wordt de opbouw van het aantal vakantiedagen bevroren. In een tabel: 

Bijlage 2 Overgangsregeling leeftijdsdagen

Het aantal vakantiedagen is opgehoogd van 24 dagen naar 26 dagen per jaar op basis van een volledig dienstverband. Het aantal leeftijdsdagen waarop een medewerker op 1 mei 2013 recht heeft, wordt verrekend met deze ophoging van het aantal vakantiedagen. 

Daarnaast heeft elke medewerker nog eenmalig recht op een leeftijdsstap zoals was vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden. Daarna wordt de opbouw van het aantal vakantiedagen bevroren. In een tabel: 

Bijlage 2 Overgangsregeling leeftijdsdagen