Bijlagen

Wijzigingsbeding 

XII

Disciplinaire maatregelen 

XI

Vergoedingen

X

Pensioenregeling 

IX

Arbeidsongeschiktheid 

VIII

Uitkeringen

VII

Verlof en vakantie 

VI

Salariëring en toeslagen 

V

Arbeidsduur en werktijden 

IV

De arbeidsovereenkomst 

III

Begrippenlijst

I

Verplichtingen van werkgever en medewerker

II

Inhoudsopgave 

Disclaimer
Deze uitgave en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Waar de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing is, geldt de meest actuele wet- en regelgeving. Waar sprake is van overige onvolkomenheden gelden het vigerende beleid en de actuele regels en protocollen van de KNMG. 

Disclaimer
Deze uitgave en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Waar de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing is, geldt de meest actuele wet- en regelgeving. Waar sprake is van overige onvolkomenheden gelden het vigerende beleid en de actuele regels en protocollen van de KNMG. 

Bijlagen

Wijzigingsbeding 

XII

Disciplinaire maatregelen 

XI

Vergoedingen

X

Pensioenregeling 

IX

Arbeidsongeschiktheid 

VIII

Uitkeringen

VII

Verlof en vakantie 

VI

Salariëring en toeslagen 

V

Arbeidsduur en werktijden 

IV

De arbeidsovereenkomst 

III

Verplichtingen van werkgever en medewerker

II

Begrippenlijst

I

Inhoudsopgave