Indien de overheid wettelijke maatregelen treft zoals met betrekking tot de loonvorming, de sociale verzekeringswetten of de arbeidsduur die de tussen werkgever en ondernemingsraad overeengekomen afspraken raken, dan eindigen per de datum dat dergelijke maatregelen in werking treden de desbetreffende bepalingen uit deze regeling. Werkgever en ondernemingsraad plegen dan zo spoedig mogelijk ter zake overleg en stellen vast welke bepalingen alsdan gelden. Indien nodig treffen werkgever en ondernemingsraad tussentijds tijdelijke voorzieningen totdat overeenstemming is bereikt over de nieuwe bepalingen. 

Artikel 12.1
Wijzigingsbeding 

XII Wijzigingsbeding    

Indien de overheid wettelijke maatregelen treft zoals met betrekking tot de loonvorming, de sociale verzekeringswetten of de arbeidsduur die de tussen werkgever en ondernemingsraad overeengekomen afspraken raken, dan eindigen per de datum dat dergelijke maatregelen in werking treden de desbetreffende bepalingen uit deze regeling. Werkgever en ondernemingsraad plegen dan zo spoedig mogelijk ter zake overleg en stellen vast welke bepalingen alsdan gelden. Indien nodig treffen werkgever en ondernemingsraad tussentijds tijdelijke voorzieningen totdat overeenstemming is bereikt over de nieuwe bepalingen. 

Artikel 12.1
Wijzigingsbeding 

XII Wijzigingsbeding