1. De werkgever betaalt bij arbeidsongeschiktheid van de medewerker in de zin van artikel 7:629 BW gedurende een tijdvak van maximaal 24 maanden (tenzij wettelijk een andere termijn wordt bepaald) het salaris van de medewerker deels door. Doorbetaling gedurende de eerste twaalf maanden van onafgebroken arbeidsongeschiktheid geschiedt tegen 70% van het salaris met een suppletie van 30% van het salaris en gedurende de daaropvolgende twaalf maanden van onafgebroken arbeidsongeschiktheid tegen 70% van het salaris.
     
  2. Het recht van de medewerker op onkostenvergoedingen en functiegebonden toeslagen vervallen na twee maanden onafgebroken arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de tegemoetkoming ziektekosten. De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer volgens artikel 10.1 lid 1 vervalt na twee weken.

  3. Op het salaris wordt in mindering gebracht de door de medewerker ontvangen uitkering krachtens de wet geldende verzekering of een uitkering van PFZW. 

Artikel 8.1
Arbeidsongeschiktheid

VIII Arbeidsongeschiktheid
  1. De werkgever betaalt bij arbeidsongeschiktheid van de medewerker in de zin van artikel 7:629 BW gedurende een tijdvak van maximaal 24 maanden (tenzij wettelijk een andere termijn wordt bepaald) het salaris van de medewerker deels door. Doorbetaling gedurende de eerste twaalf maanden van onafgebroken arbeidsongeschiktheid geschiedt tegen 70% van het salaris met een suppletie van 30% van het salaris en gedurende de daaropvolgende twaalf maanden van onafgebroken arbeidsongeschiktheid tegen 70% van het salaris.
     
  2. Het recht van de medewerker op onkostenvergoedingen en functiegebonden toeslagen vervallen na twee maanden onafgebroken arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de tegemoetkoming ziektekosten. De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer volgens artikel 10.1 lid 1 vervalt na twee weken.

  3. Op het salaris wordt in mindering gebracht de door de medewerker ontvangen uitkering krachtens de wet geldende verzekering of een uitkering van PFZW. 

Artikel 8.1
Arbeidsongeschiktheid

VIII Arbeidsongeschiktheid