Artikel 4.3
Feest- en gedenkdagen 

 1. Erkende feest- en gedenkdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, eerste en tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (jaarlijks), Hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag.

 2. Op de in artikel 4.3 lid 1 genoemde erkende feest- en gedenkdagen is de medewerker vrij met behoud van salaris, indien de genoemde feest- en gedenkdagen niet op zaterdag, zondag of een deeltijddag vallen.

 3. De medewerker kan voor de viering van niet erkende feest- of gedenkdagen een vrije dag opnemen. 

Artikel 4.2
Aanpassing arbeidsduur 

 1. Verzoek tot aanpassing arbeidsduur
  Een verzoek van de medewerker om zijn contractuele arbeidsduur te verminderen of uit te breiden, wordt in beginsel ingewilligd op grond van de bepalingen van de Wet flexibel werken, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, zoals bedoeld in de Wet flexibel werken, zich daartegen verzetten.

 2. Arbeidsvoorwaarden deeltijd dienstverband
  Bij wijziging van de arbeidsduur worden de arbeidsvoorwaarden naar rato van de omvang van de nieuwe arbeidsduur berekend, tenzij in deze regeling anders is vastgesteld. 
 1. De arbeidsduur is bij een volledig dienstverband 40 uur per week.

 2. Het aantal werkuren per week wordt verdeeld over de werkdagen maandag tot en met vrijdag.

 3. Voor alle medewerkers worden in overleg de werktijden zo regelmatig mogelijk verdeeld tussen 07.30 uur en 18.00 uur.

 4. De medewerker heeft recht op pauzes volgens de bepalingen van de Arbeidstijdenwet.

 5. De werkgever kan incidenteel en in bijzondere gevallen en/of omstandigheden, als dit in het belang van de organisatie noodzakelijk is, afwijken van artikel 4.1 lid 2 en 3.

Artikel 4.1
Arbeidsduur en werktijden

IV Arbeidsduur en werktijden   
 1. Erkende feest- en gedenkdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, eerste en tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (jaarlijks), Hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag.

 2. Op de in artikel 4.3 lid 1 genoemde erkende feest- en gedenkdagen is de medewerker vrij met behoud van salaris, indien de genoemde feest- en gedenkdagen niet op zaterdag, zondag of een deeltijddag vallen.

 3. De medewerker kan voor de viering van niet erkende feest- of gedenkdagen een vrije dag opnemen. 

Artikel 4.3
Feest- en gedenkdagen 

 1. Verzoek tot aanpassing arbeidsduur
  Een verzoek van de medewerker om zijn contractuele arbeidsduur te verminderen of uit te breiden, wordt in beginsel ingewilligd op grond van de bepalingen van de Wet flexibel werken, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, zoals bedoeld in de Wet flexibel werken, zich daartegen verzetten.

 2. Arbeidsvoorwaarden deeltijd dienstverband
  Bij wijziging van de arbeidsduur worden de arbeidsvoorwaarden naar rato van de omvang van de nieuwe arbeidsduur berekend, tenzij in deze regeling anders is vastgesteld. 

Artikel 4.2
Aanpassing arbeidsduur 

 1. De arbeidsduur is bij een volledig dienstverband 40 uur per week.

 2. Het aantal werkuren per week wordt verdeeld over de werkdagen maandag tot en met vrijdag.

 3. Voor alle medewerkers worden in overleg de werktijden zo regelmatig mogelijk verdeeld tussen 07.30 uur en 18.00 uur.

 4. De medewerker heeft recht op pauzes volgens de bepalingen van de Arbeidstijdenwet.

 5. De werkgever kan incidenteel en in bijzondere gevallen en/of omstandigheden, als dit in het belang van de organisatie noodzakelijk is, afwijken van artikel 4.1 lid 2 en 3.

Artikel 4.1
Arbeidsduur en werktijden

IV Arbeidsduur en werktijden